Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Posts Tagged ‘szkolenie’

Efektywna komunikacja z klientem – szkolenie dla młodzieży

W ramach podnoszenia kompetencji zawodowych młodzieży zapraszamy na spotkanie szkoleniowe pn.:

Efektywna komunikacja z klientem

Celem szkolenia jest zdobycie teoretycznej wiedzy o biznesowych zasadach komunikacji z klientem.

Zapraszamy:

 02.12.2017r. – sobota – godz. 10.00

Młodzieżowe Miejsce Spotkań – ul. Perseusza 13 (1. piętro)

 

Działanie jest dofinansowane z budżetu Gminy Miejskiej Głogów.

szkolenie spotaknie konferencja warsztaty

Szkolenie: „Pomoc dziecku uczestniczącemu w procedurach prawnych. Rozwój dziecka i komunikacja z dziećmi w aspekcie przyjaznego wymiaru sprawiedliwości”

Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów stykających się w swojej pracy z dziećmi w kontekście wymiaru sprawiedliwości i opieki instytucjonalnej:

 • pracownicy socjaln
 • policjanc
 • kuratorzy
 • kuratorzy procesow
 • prawnicy
 • pracownicy domów dziecka

Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji w zakresie pracy z dzieckiem, wyposażenie uczestników w wiedzę z zakresu ochrony praw dziecka, rozwoju dzieci, komunikacji z dziećmi i przyjaznego dzieciom wymiaru sprawiedliwości.

Termin szkolenia: 17.09-18.09.2015 w godz. 9.30-16.00

Miejsce szkolenia: siedziba Stowarzyszenia SZANSA

Szkolenie prowadzić będą: trenerki z Fundacji Dzieci Niczyje – Maria Keller-Hamela i Marta Skierkowska

Szkolenie trenerskie na temat przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji

Szkolenie trenerskie dla organizacji i grup młodzieżowych na temat przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji

 Leszno, 7 – 9 marca 2014

CHARM_logo

Na początku 2013 roku Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie rozpoczęło realizację międzynarodowego projektu CHARM ((JUST/2012/FRAC/ AG/2723), który ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie zwalczania rasizmu i dyskryminacji oraz zwiększenie świadomości nt. praw człowieka wśród członków organizacji młodzieżowych. W projekcie przewidziane są następujące działania: badania wśród członków organizacji młodzieżowych, szkolenie trenerów, szkolenia stacjonarne i internetowe dla pracowników organizacji pracujących z młodzieżą. Projekt ten prowadzony jest jednocześnie w 6 krajach: Bułgarii, Włoszech, Hiszpanii, Litwie, Grecji i Polsce.

W kwietniu 2013 Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA przeprowadziło badania pilotażowe wśród organizacji młodzieżowych i pracujących z młodzieżą na temat postaw członków organizacji związanych z rasizmem i dyskryminacja. Badania jednoznacznie pokazały, że osoby zaangażowane w pracę w organizacjach młodzieżowych (wolontariusze, pracownicy merytoryczni i administracyjni, członkowie zarządu) mają niską świadomość na temat zagadnień związanych z rasizmem i dyskryminacją oraz nie wiedzą, jak poradzić sobie w sytuacjach, w których mogłoby dojść do łamania praw podstawowych osób zaangażowanych w działania organizacji. Członkowie organizacji, którzy wzięli udział w badaniach, jednoznacznie stwierdzają, iż nie wiedza jak angażować osoby pochodzące z różnych środowisk oraz reprezentujących różne grupy społeczne, etniczne, wyznaniowe czy narodowościowe w działania realizowane przez organizacje czy grupy młodzieżowe. Proponowane szkolenie jest odpowiedzią na potrzeby szkoleniowe wyrażone przez osoby biorące udział w przeprowadzonych przez nas badaniach, skierowane jest jednak do wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

W październiku i listopadzie 2013 przeprowadzono szkolenia dla organizacji pracujących z młodzieżą na temat przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji. Obecne szkolenie stanowi kolejny krok w budowaniu potencjału organizacji młodzieżowych związanego z antyrasizmem i antydyskryminacją.

Cel szkolenia:

Głównym celem szkolenia jest podniesienie kompetencji trenerskich osób działających w organizacjach młodzieżowych, w celu realizacji działań antyrasistowskich i antydyskryminacyjnych w organizacji.

Tematyka szkolenia:

– założenia i cele edukacji antyrasistowskiej i antydyskryminacyjnej

– zasady edukacji pozaformalnej

– metodologia „uczenia się przez doświadczenie”

– metody pracy grupowej

– umiejętności trenerskie: komunikacja, organizacja procesu uczenia się, procesy grupowe, planowanie i realizacja programu szkolenia, ewaluacja działań edukacyjnych

– etyka w pracy trenera/trenerki

– profil trenera/trenerki w edukacji antyrasistowskiej i antydyskryminacyjnej

Uczestnikami szkolenia będą osoby aktywnie zaangażowane w działania organizacji młodzieżowej lub pracujące z młodzieżą (stowarzyszenie, fundacja, Rady Młodzieżowe, nieformalne grupy młodzieży), jako wolontariusze, pracownicy etatowi (administracyjni i merytoryczni), pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie lub o dzieło, członkowie zarządu), mający minimalne doświadczenie trenerskie związane ze szkoleniem młodzieży i/lub dorosłych, reprezentujący organizację, która prowadzi działania dla i z młodymi ludźmi.

Szkolenie prowadzone będzie w języku polskim i angielskim. Szkolenie jest bezpłatne. Rekrutacja jest zamknięta.

EU_logo_original

Project “Civic Help for Anti-Racist Measures in youth work” (JUST/2012/FRAC/AG/2723)

With financial support from the Fundamental Rights and Citizenship Programme of the European Union.

 

 

 

Budżet Młodego Obywatela – ruszają działania!

Z dużą radością informujemy, że Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA wspólnie z Fundacją „Centrum Aktywności” w Bukwicy złożyło wniosek do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn.

Budżet Młodego Obywatela

Projekt  dotyczy rozwijania edukacji obywatelskiej i kompetencji społecznych młodych ludzi. W ramach projektu odbędzie się m. in. cykl edukacyjny, poprzez który uczestnicy zostaną wyposażeni w kompetencje do podejmowania działań obywatelskich oraz zapoznani zostaną z zasadami funkcjonowania budżetów partycypacyjnych. Jednym z rezultatów będzie utworzenia Budżetu Młodego Obywatela (BMO) w gminach powiatu głogowskiego. Wśród zaplanowanych działań znajdą się również inicjatywy lokalne, spotkania z przedstawicielami samorządu, warsztaty, akcję promocyjne oraz konferencja. Działania realizowane będą na terenie gmin Kotla, Jerzmanowa, Pęcław, Żukowice, Gmina Wiejska Głogów, Gmina Miejska Głogów. Wszystkie działania oparte są na aktywnym zaangażowaniu młodzieży.

 

Projekt realizowany jest jako oferta wspólna z:

          Fundacja „Centrum Aktywności”

           Bukwica 20, 67-231 Bukwica

           fcentrumaktywnosci@gmail.com

           KRS: 0000444540

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

ZDJĘCIE: szansa szkolenie warsztaty

Bezpłatne szkolenie „Rola zarządu w organizacjach pozarządowych”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zarząd w organizacjach pozarządowych”, którego celem jest zwiększenie zakresu wiedzy przedstawicieli zarządów do prowadzenia swojej działalności zgodnie z prawem.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Legnicko-Głogowskie Centrum Przedsiębiorczości Społecznej”

Organizator szkolenia:
Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
ul. Perseusza 13
67-200 Głogów
tel. 76 727 60 70

Tematyka szkolenia: rola zarządu w organizacjach pozarządowych; odpowiedzialność prawna i finansowa zarządu; kierowanie bieżącą pracą organizacji; motywowanie pracowników organizacji.

Cel szkolenia: zwiększenie zakresu wiedzy przedstawicieli zarządów organizacji pozarządowych do prowadzenia swojej działalności zgodnie z prawem.

Data szkolenia: 30 czerwca 2014r.
Godziny szkolenia: 14:00 – 19:30
Miejsce szkolenia: Starostwo Powiatowe w Legnicy, Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

Uczestnicy: przedstawiciele zarządów organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) w wieku do 64 lat z powiatów: głogowskiego, legnickiego, polkowickiego, lubińskiego, jaworskiego, złotoryjskiego, m. Legnica; nieprowadzące działalności gospodarczej.
Liczba uczestników: 12 osób

Zapewniamy: bezpłatne szkolenie, bezpłatne materiały szkoleniowe, bezpłatny posiłek w czasie szkolenia

Forma zgłoszeń: wiadomość mailowa (dariusz.grzemny@szansa.glogow.org) z nazwiskami uczestników i nazwą organizacji do dnia 24.06.2014. Następnie deklaracja uczestnictwa  w projekcie wysłana drogą pocztową – priorytetem – Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA,
ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów.

Kryteria rekrutacyjne: w przypadku liczby zgłoszeń przekraczającej ilość wolnych miejsc liczy się kolejność zgłoszenia.
W razie pytań proszę kontaktować się pod nr tel. 512370465 – Dorota Laska

Program szkolenia:

 • 14:00 – Rozpoczęcie szkolenia – powitanie i przedstawienie się; oczekiwania uczestników, ankieta przed szkoleniem
 • 14:30 – Jaki mamy zarząd? – ćwiczenie praktyczne
 • 15:15 – Odpowiedzialność prawna i finansowa członków zarządu
 • 16:00 – Przerwa
 • 16:30 – Odpowiedzialność prawna i finansowa członków zarządu – cd.
 • 17:00 – Zarządzanie, nadzór i kierowanie bieżącą pracą organizacji
 • 18:15 – Motywowanie pracowników organizacji
 • 19:00 – Ewaluacja szkolenia
 • 19:30 – Zakończenie

Szkolenie dla organizacji i grup młodzieżowych na temat przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA zaprasza organizacje  i grupy młodzieżowe na bezpłatne szkolenia na temat przeciwdziałania rasizmowi i dyskryminacji. Szkolenie jest realizowane  w ramach projektu CHARM, który ma na celu podnoszenie świadomości w zakresie zwalczania rasizmu i dyskryminacji oraz zwiększenie świadomości nt. praw człowieka wśród członków organizacji młodzieżowych.

Szkolenie odbędzie się 11-12.10.2013 oraz 15-16.11.2013 w Lesznie.

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy szczególnie osoby reprezentujące organizacje, które nie zajmują się problematyką dyskryminacji czy rasizmu w prowadzonych przez siebie działaniach.

W załączonym poniżej dokumencie znajdą Państwo szczegółowe informację dotyczące tematyki szkolenia oraz kwestii organizacyjnych.

Zapraszamy serdecznie!!!

WIĘCEJ O SZKOLENIU

 

CHARM_logo

 

Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339

Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
Fax: +48 76 832 18 04

E-mail: szansa@szansa.glogow.org
WWW: www.szansa.glogow.org