Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Posts Tagged ‘konferencja’

FORUM MŁODZIEŻOWE powiatu głogowskiego – Zapraszamy!

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA wraz z Hufcem ZHP Głogów im. Dzieci Głogowskich oraz Fundacją „Centrum Aktywności“ z Bukwicy zapraszają serdecznie na:

FORUM MŁODZIEŻOWE

POWIATU GŁOGOWSKIEGO

05.12.2017r. | godz. 10.00 – 13.00

Młodzieżowe Centrum Kultury MAYDAY – Perseusza 11

Z dużą radością gościć będziemy młodzież z terenu powiatu głogowskiego na Forum Młodzieżowym, które dotyczyć będzie zaangażowania i aktywności ludzi młodych.

Do aktywnego udziału zapraszamy również prelegentów, przedstawicieli samorządów i gmin powiatu głogowskiego, opiekunów grup wolontaryjnych, pedagogów, nieformalne grupy młodzieżowe. Formuła spotkania zakłada aktywne uczestnictwo młodych ludzi, którzy w czasie jego trwania będą wypracowywać wnioski na temat aktywności w wybranych obszarach. Przewidziana jest praca metodą world cafe. Inicjatywa ma na celu wskazanie młodym ludziom możliwych form zaangażowania się, również w zakresie Budżetu Obywatelskiego, oraz wzrost ich aktywności społecznej. Forum Młodzieżowe umożliwia również spotkanie, dialog, poznanie i integrację ludzi młodych na płaszczyźnie społecznej.

Zdeklarowanym osobom oraz grupom młodzieżowym przesłana zostanie szczegółowa informacja o programie Forum.

Zapraszamy do kontaktu:

76 727 60 70 | szansa@szansa.glogow.org

szansa.glogow.org - konferencja Dom Uzdrowienia Chorych Głogów

Konferencja „Samobójstwa wśród dzieci i młodzieży – rozpoznawanie, pomoc, zapobieganie”

 

W imieniu Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA serdecznie zapraszam na regionalną konferencję pod tytułem :

„SAMOBÓJSTWA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY
– ROZPOZNAWANIE, POMOC, ZAPOBIEGANIE”

godz. 9:30 // 06 października 2015
Dom Uzdrowienia Chorych
ul. Novarese 2, 67-200 Głogów

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA realizując działania na rzecz ochrony dzieci organizuje konferencję z udziałem osób zajmujących się w swojej pracy problematyką samobójstw wśród młodych ludzi.
Jako wykładowcy zostały zaproszone osoby z obszarów psychiatrii, psychologii, socjologii – zarówno teoretycy jak i praktycy. Formuła edukacyjna konferencji zawiera część teoretyczną i praktyczną (opartą na aktywności uczestników). Po zakończeniu części wykładowej przeprowadzone zostaną warsztaty dla grupy 30 osób. Osoby chętne do udziału w warsztacie proszone są o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym

Konferencja przeznaczona jest dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami i chcą zwiększyć swoje kompetencje z tego tematu.

Zapraszamy więc przedstawicieli oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji zaangażowanych w ochronę dzieci.

Rejestracji na konferencję proszę dokonywać poprzez wypełnienie
formularza aplikacyjnego.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie uczestnictwem i ilość zgłoszeń rejestracja na konferencję została zakończona.

 • Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.
 • Organizatorzy zapewniają materiały edukacyjne i poczęstunek.
 • Udział w konferencji jest bezpłatny.
 • W załączeniu przesyłamy szczegółowy program konferencji.

Konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Głogowa Pana Rafaela Rokaszewicza.

Zapraszam serdecznie w imieniu organizatorów

Anna Lechowska
Prezes Stowarzyszenia SZANSA

„Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” – konferencja podsumowująca

28. Lutego 2017 roku odbyła się w naszym Stowarzyszeniu konferencja „Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży”, która miała na celu podsumowanie działań realizowanych w ramach projektów:

W trakcie konferencji „Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży” podsumowaliśmy projekty na rzecz ochrony dzieci, edukacji o prawach dziecka oraz przeciwdziałania mowie nienawiści w Internecie. Zaprezentowaliśmy działania, które posłużyły osiągnięciu celu głównego wszystkich projektów czyli zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Projekty: Szansa naPrawa”, „Postaw się nienawiści” i „SZANSA na ochronę dzieci” były współfinansowane ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę.

 

 

 

Konferencja „Dziecko ofiara przestępstwa – interdyscyplinarne strategie pomocy”

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje z Warszawy serdecznie zapraszają na konferencję „Dziecko ofiara przestępstwa – interdyscyplinarne strategie pomocy”.

Konferencja przeznaczona jest dla osób, które w swojej pracy mają kontakt z dziećmi, ich rodzinami, chcą poszerzyć swoją wiedzę i podnieść swoje kompetencje z zakresu pomocy dziecku, które jest ofiarą przemocy. Formuła edukacyjna konferencji zawiera zarówno część teoretyczną jak i praktyczną(opartą na aktywności uczestników).

Do udziału w konferencji zapraszamy przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji i organizacji zaangażowanych w ochronę dzieci.

PROGRAM KONFERENCJI
„Dziecko ofiara przestępstwa – interdyscyplinarne
strategie pomocy”
godz. 10:00 – 15:30 // 26 maja 2014 r.
Domu Uzdrowienia Chorych, ul. Novarese 2 67-200 Głogów

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników

10.00 – 10.15 Powitanie uczestników

 • Rafael Rokaszewicz – Starosta Powiatu Głogowskiego
 • Anna Lechowska – Prezes Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA
 • Monika Sajkowska – Fundacja Dzieci Niczyje

10.15 – 10.45 Ile jest w Polsce krzywdzonych dzieci? – Ogólnopolska diagnoza przemocy wobec dzieci:  dr Monika Sajkowska, Fundacja Dzieci Niczyje

10.45 – 11.15 Granice mojego świata- relacje w rodzinie z problemem przemocy Małgorzata Makarczuk, Katarzyna Stokłosa –  Fundacja Non Licet Wrocław

11.15 – 11.45 Ochrona praw dziecka uczestniczącego w procedurach prawnych- Anna Lechowska- Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

11.45 – 12.15 Możliwości lokalnych działań w zakresie pomocy dzieciom ofiarom przemocy – Martyna Rybka Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

12.15 – 12.30 Dyskusja

12.30 – 13.15 Lunch

WARSZTATY 13.15 – 15.30

WARSZTAT A – Możliwości pomocy terapeutycznej rodzinom z przemocą – Wanda Szaszkiewicz / Stowarzyszenie SIEMACHA

WARSZTAT B – Jak uczyć dzieci o prawach człowieka – Darek Grzemny / Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

WARSZTAT C – Przesłuchanie dziecka ofiary przestępstwa- przygotowanie do przesłuchania, zasady zadawania pytań – Maria Keller-Hamela / Fundacja Dzieci Niczyje

WARSZTAT D – Edukacja społeczna jako forma profilaktyki przemocy wobec dzieci – Marta Skierkowska / Fundacja Dzieci Niczyje

 

 • Ze względu na ograniczona liczbę miejsc decyduje kolejność zgłoszeń
 • Organizatorzy zapewniają materiały edukacyjne i poczęstunek
 • Udział w konferencji jest bezpłatny
 • Konferencja odbywa się pod Honorowym Patronatem Starosty Głogowskiego Rafaela Rokaszewicza

Konferencja odbędzie się w Głogowie w Domu Uzdrowienia Chorych
ul.Novarese 2, 67-200 Głogów,
w dniu 26 maja 2014. Rozpoczęcie godz.10.00

POBIERZ ULOTKĘ

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339

Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
Fax: +48 76 832 18 04

E-mail: szansa@szansa.glogow.org
WWW: www.szansa.glogow.org