Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

  • Start
  • SZANSA na Ochronę Dzieci

SZANSA na Ochronę Dzieci

CEL PROJEKTU:

Projekt „SZANSA na ochronę dzieci” ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez podniesienie świadomości osób pracujących w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych przy zaangażowaniu rodziców, zapewnieniu pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego dla rodzin.


Koordynator: Alina Ostrowska-Jarzyna

Projekt „SZANSA na Ochronę Dzieci” ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez podniesienie świadomości osób pracujących w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych przy zaangażowaniu rodziców, zapewnieniu pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego dla rodzin.

Projekt promuje program „Chronimy dzieci”, którego koordynatorem i autorem jest Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. W ramach projektu odbędzie się cykl szkoleń dla personelów szkół podstawowych i placówek opiekuńczo-wychowawczych, w tym instytucji pieczy zastępczej na temat przeciwdziałania krzywdzeniu dzieci. Szkoleniami objęci będą także rodzic dzieci. W placówkach zostaną przeprowadzone warsztaty z zakresu przygotowania dokumentu polityki ochrony dzieci, szkoły będą mogły ubiegać się o certyfikat programu „Chronimy Dzieci”.

Dla rodzin potrzebujących pomocy prawnej z zakresu ochrony dzieci przed przemocą zorganizowane zostaną spotkania z prawnikiem oraz wsparcie psychologiczne. Dzieci będą uczestniczyły w grupie terapeutycznej. Projekt rozpocznie konferencja dla pracowników placówek edukacyjnych, konferencja końcowa będzie miała na celu upowszechnienie zrealizowanych działań i promowanie programu: ”Chronimy dzieci”.

Projekt jest realizowany na terenie 4 powiatów: górowski, polkowicki, głogowski, wschowski.


DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

Poradnictwo psychologiczno-terapeutyczne
Poniedziałek 16.00. – 19.00.

Poradnictwo prawne
Czwartek 15.00. – 18.00.

Grupa terapeutyczna dla dzieci ofiar przemocy
Poniedziałek 16.00

Szkolenia dla personelu placówek
„Ochrona dzieci przed krzywdzeniem”

Warsztaty dla personelu placówek
„Tworzenie polityki ochrony dzieci przed krzywdzeniem”

Spotkania dla rodziców
„Ochrona dzieci przed krzywdzeniem”

REZULTATY PROJEKTU:


WSPÓŁFINANSOWANIE:

Projekt „SZANSA na ochronę dzieci” współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne Dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339

Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
Fax: +48 76 832 18 04

E-mail: szansa@szansa.glogow.org
WWW: www.szansa.glogow.org