Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

SZANSA naPrawa

CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację o prawach dziecka przy zaangażowaniu środowiska rodzinnego i personelu przedszkolnego oraz uwrażliwienie dorosłych na prawa dziecka w kontekście ochrony dzieci przed krzywdzeniem.


Koordynator: Oliwia Nogacka

Projekt „Szansa naPrawa” ma na celu zapobieganie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację na temat praw dziecka i praw człowieka. Dziecko znające swoje prawa ma świadomość czym one są i do czego są potrzebne. Dziecko, które wie, że ma prawo do ochrony przed przemocą i wie, że nikt nie ma prawa go krzywdzić, potrafi poszukać pomocy u dorosłych, potrafi powiedzieć „nie” w sytuacjach krzywdzenia, ale też ich unikać.


Fundacja Dzieci Niczyje powstała 25 lat temu. Założyła ją Alina Margolis-Edelman, która realizowała w Polsce misję francuskiej organizacji Lekarze Świata (Médecins du Monde). W roku 2016 Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Organizacja od 25 lat działa na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna fundacji są konsekwencją rozwoju organizacji, która od momentu założenia, znacznie rozszerzyła zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.


DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

W ramach projektu na terenie przedszkoli wiejskich zostaną zorganizowane szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji o prawach dziecka, spotkania edukacyjne dla rodziców dzieci oraz zajęcia w grupach 5-6 latków poprowadzone przez edukatorów młodzieżowych.

Planowane działania będą prowadzone w przedszkolach wiejskich na terenie powiatu polkowickiego i głogowskiego w okresie od 01.11.2016 do 15.02.2017 roku.

REZULTATY PROJEKTU:


WSPÓŁFINANSOWANIE:

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339

Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
Fax: +48 76 832 18 04

E-mail: szansa@szansa.glogow.org
WWW: www.szansa.glogow.org