Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Szansa dla dziecka

CEL PROJEKTU:


Szansa dla dziecka – projekt mający na celu zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, które są ofiarami przestępstw oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji profesjonalistów do udzielania wsparcia dzieciom krzywdzonym, uczestniczącym w procedurach prawnych.

W ramach projektu planowane są konsultacje prawne i psychologiczne oraz szkolenia dla grup zawodowych pracujących z dziećmi.

 


DZIAŁANIA PROJEKTOWE:

W ramach projektu planowane są konsultacje prawne i psychologiczne oraz szkolenia dla grup zawodowych pracujących z dziećmi.

REZULTATY PROJEKTU:


WSPÓŁFINANSOWANIE:

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dzieci Niczyje.

Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339

Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
Fax: +48 76 832 18 04

E-mail: szansa@szansa.glogow.org
WWW: www.szansa.glogow.org