Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Historia

Zaczęło się od ludzi – takich, którzy nie chcieli tkwić w bezczynności, którzy zebrali się i powiedzieli: Zróbmy coś… I tak to trwa przez te kilkanaście lat. SZANSA to ludzie.

Pomysł na stowarzyszenie powstał w Warszawie. Dużą grupą pojechaliśmy na szkolenie do Fundacji Dzieci Niczyje. To było szkolenie o tworzeniu lokalnych systemów pomocy. Taki system pomocy mógłby powstać w Głogowie. Wszyscy uznaliśmy, że możemy spróbować go stworzyć. Chcieliśmy stworzyć coś, co byłoby dobrym miejscem dla dzieci i młodzieży, gdzie moglibyśmy pracować z rodzicami, gdzie różne grupy zawodowe mogłyby się spotykać, gdzie moglibyśmy uczyć, wspierać, zapobiegać, pomagać…

Powstała niezależna organizacja oparta na entuzjazmie i ogromnym potencjale ludzi.

I tak to trwa, bo zdecydowana większość osób zaangażowanych w tworzenie stowarzyszenia jest z nami do dzisiaj.

W roku 1998 odbyło się pierwsze zebranie osób, które chciały założyć stowarzyszenie. W wyniku głosowania powstała nazwa, wypracowaliśmy założenia statutowe. W styczniu 1999 roku organizacja została zarejestrowana jako Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA.

Już w roku 1999 Stowarzyszenie przystąpiło do kilkuletniego programu „Dziecko krzywdzone”, realizowanego w krajach Europy Wschodniej przez Open Society Institute. Tam uczyliśmy się jak pracować z dzieckiem krzywdzonym. Szkolenia prowadzili najlepsi eksperci amerykańscy i europejscy.

W roku 2000 przeprowadziliśmy pierwsze badania dotyczące skali problemu krzywdzenia dzieci w Głogowie. W roku 2001 zorganizowaliśmy pierwszą konferencję dotyczącą problematyki dziecka krzywdzonego z udziałem specjalistów z całego kraju. Odwiedził nas także prof. Bill Friedrich z Mayo Clinic Rochester, wybitny specjalista w dziedzinie terapii i psychologii dziecięcej. Zaangażowaliśmy się w działania w ramach kampanii ogólnopolskiej „Dzieciństwo bez przemocy”, za co otrzymaliśmy nagrodę „Złotego telefonu”.

Pierwszym dużym projektem lokalnym był „Szkolny Program Przeciwdziałania Przemocy”. Nawiązaliśmy kontakty z Fundacją Stefana Batorego, które trwały przez wiele lat. Od roku 2000 współpracujemy z Radą Europy. Osoby pracujące w Stowarzyszeniu są zapraszane jako uczestnicy i eksperci na konferencje i szkolenia organizowane przez Radę Europy.

Od początku naszej działalności zatrudniamy psychologów, pedagogów, tworzymy grupy dziecięce i młodzieżowe o różnym charakterze(terapeutyczne, socjoterapeutyczne, edukacyjne). Realizujemy projekty o zasięgu międzynarodowym w ramach programów Komisji Europejskiej. Nawiązaliśmy szereg kontaktów z organizacjami o podobnym profilu działania w całej Europie. Jesteśmy członkami międzynarodowych sieci, uczestniczymy w międzynarodowych konferencjach, szkoleniach. Organizujemy wymiany młodzieżowe, szkolenia, wizyty studyjne, gdzie zapraszamy organizacje z innych krajów. Bierzemy udział w programie wolontariatu europejskiego. Taka różnorodność działań spowodowała bardzo duże zainteresowanie młodych ludzi naszym Stowarzyszeniem. Powstawały i powstają kolejne grupy i inicjatywy z udziałem młodych ludzi.

W ciągu tych 10 lat trzykrotnie zmienialiśmy swoją siedzibę:zaczynaliśmy od dwóch ciasnych pomieszczeń, a teraz mamy lokal o powierzchni ponad 900 m2. Nie zamierzamy spocząć na laurach – chcemy dalej się rozwijać,być może wkrótce i te pomieszczenia będą zbyt małe dla nas.

Los historii zależy czasem od przypadku. Ja w przypadki nie wierzę. Wierzę natomiast, że to, co dzieje się w SZANSIE jest wypadkową ludzi, czasu i Kogoś, kto to wszystko poukładał.


ludzie, działania, zmiany…..

Zaczęło się od grupy ludzi skupionych dookoła pewnej idei, którzy chcieli pomagać, wspierać, uczyć.

Grupa docelowa naszych działań to dzieci i młodzież i wszyscy ci, którzy mogą być sprzymierzeńcami w działaniach na rzecz tej grupy.

Od 15 lat nieprzerwanie robimy wszystko, aby chronić najmłodszych, aby pomagać im w trudnych sytuacjach, aby młodzi ludzie mogli realizować swoje pasje, aby ich prawa były chronione, aby wspierać ich w działaniach na rzecz ich własnego rozwoju.

Żeby realizować wymienione wyżej cele potrzebna jest dobra organizacja pracy i zaangażowani ludzie. To fascynujące obserwować rozwój i konstruktywne zmiany. My w SZANSIE mamy przywilej bycia świadkami rozwoju młodych ludzi, którzy wiele lat temu trafi li do nas najpierw jako uczestnicy grup dziecięcych czy młodzieżowych, potem zostali wolontariuszami, ciągle się uczyli, a dzisiaj są jednym z najważniejszych fi larów w zespole Stowarzyszenia SZANSA.

Widzimy też zmiany w naszym środowisku lokalnym dotyczące świadomości w zakresie ważnych problemów społecznych takich jak: przemoc, krzywdzenie dzieci, aktywność obywatelska.

Edukacja społeczna prowadzona przez nasze Stowarzyszenie przy współpracy lokalnych władz, instytucji i organizacji przynosi realne zmiany w postrzeganiu zjawisk, które jeszcze kilka lat temu były niedostrzegane bądź ukrywane.

Udało się przekonać społeczność lokalną, że organizacja pozarządowa to nie tylko pasja i zaangażowanie, ale przede wszystkim rzetelność, profesjonalizm i otwartość.

Mamy powody do satysfakcji – udało się zrealizować zamierzenia, które w okresie zakładania Stowarzyszenia były tylko w sferze marzeń. Nie przestajemy marzyć, mamy kolejne plany, nowi ludzie wnoszą nową energię – nie zmarnujemy jej, bo nie mamy tego w zwyczaju .

Niektórzy mówią, że historia zależy od przypadku – ja w przypadki nie wierzę. Wierzę natomiast, że na sukces SZANSY składają się wspaniali, zaangażowani ludzie, dobre warunki do ich pracy i rozwoju i wierzę też, że czuwa nad nami Ktoś, kto to wszystko dobrze planuje .

Ta publikacja nie jest podsumowaniem naszego 15 letniego dorobku, ale swego rodzaju refleksją na temat tego,
co udało nam się w tym czasie zrobić.

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Anna Lechowska
Prezeska Stowarzyszenia

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • Arra Głogów
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • PCK
 • TutajGLOGOW.pl
 • Radio Elka
 • Council of Europe
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Cukiernia Meryk
 • MOPU Głogów
 • Górski Sport
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Miedziak.info.pl
 • Policja Głogów
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • OCDN
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • MOK Głogów
 • Powiat Glogowski
 • SM Nadodrze
 • ZGM Głogów
 • Fundacja Polska Miedź
 • Plus
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Gmina Miejska Głogów
 • Pol-Miedź Trans
 • EEA Grants
 • Sita Głogów
 • AKnet
 • Amnesty International
 • Fundacja Batorego
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Program Młodzież
 • Kino Jubilat Głogów
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • KGHM Ecoren
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Mercus
 • Res Humanae
 • Fundacja FLIS
 • StudioZ2.com
 • Foto Art B
 • Program Młodzież w działaniu
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • GSB Kukla

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org