Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Nasze projekty

SZANSA na Ochronę Dzieci

Koordynator: Alina Ostrowska-Jarzyna Projekt „SZANSA na Ochronę Dzieci” ma na celu zapobieganie i przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci poprzez podniesienie świadomości osób pracujących w placówkach edukacyjnych i opiekuńczo-wychowawczych przy zaangaż …

SZANSA naPrawa

Projekt „Szansa naPrawa” ma na celu zapobieganie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację na temat praw dziecka i praw człowieka. Dziecko znające swoje prawa ma świadomość czym one są i do czego są potrzebne. Dziecko, które wie, że ma prawo do ochrony przed przemocą i wie, że nikt nie ma prawa go krzywdzić, potrafi poszukać pomocy u dorosłych, potrafi powiedzieć „nie” w sytuacjach krzywdzenia, ale też ich unikać.

Szansa dla dziecka

Szansa dla dziecka – projekt mający na celu zapewnienie pomocy psychologicznej i prawnej dzieciom krzywdzonym, które są ofiarami przestępstw oraz zwiększenie wiedzy i kompetencji profesjonalistów do udzielania wsparcia dzieciom krzywdzonym, uczestniczącym w procedurach prawnych.

Dzieciaki pod ochroną

Dzieciaki pod ochroną to projekt , którego nadrzędnym celem jest zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci. Projekt ma charakter edukacyjny. Planowane są szkolenia dla profesjonalistów pracujących z małymi dziećmi w wieku 0-6 oraz spotkania edukacyjne dla rodziców.

Lokalny system pomocy dzieciom krzywdzonym

Zagadnienie pomocy ofiarom przemocy, a szczególnie przeciwdziałanie i pomoc dzieciom krzywdzonym, jest jednym z głównych celów działania SZANSY. Projekty dotyczące tego zagadnienia mają charakter wielostronny i długofalowy. Angażują zarówno dzieci, mło …

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • OCDN
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Plus
 • Arra Głogów
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • Council of Europe
 • GSB Kukla
 • Foto Art B
 • SM Nadodrze
 • Kino Jubilat Głogów
 • Res Humanae
 • MOK Głogów
 • Pol-Miedź Trans
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • Radio Elka
 • Miedziak.info.pl
 • Sita Głogów
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • MOPU Głogów
 • Policja Głogów
 • Gmina Miejska Głogów
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Górski Sport
 • KGHM Ecoren
 • Fundacja Polska Miedź
 • TutajGLOGOW.pl
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Mercus
 • Powiat Glogowski
 • AKnet
 • PCK
 • Amnesty International
 • Fundacja FLIS
 • EEA Grants
 • Program Młodzież w działaniu
 • StudioZ2.com
 • ZGM Głogów
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Cukiernia Meryk
 • Program Młodzież
 • Fundacja Batorego

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org