Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Przekaż 1% swojego podatku dla Szansy!

1 procent

Podaruj 1 procent Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Przemoc wobec dzieci wciąż pozostaje poważnym problemem społecznym w Polsce. Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA już od 16 lat pomaga ofiarom przemocy i przeciwdziała krzywdzeniu dzieci.


1% Twojego podatku naprawdę może wiele zmienić.

Dzięki Państwa zaufaniu w ubiegłych latach udało nam się pozyskać znaczne fundusze wspierające naszą działalność. Dziękujemy wszystkim, którzy przekazali nam 1% swojego podatku. Zebrane środki przeznaczyliśmy na pomoc naszym podopiecznym.

W ubiegłym roku Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA:

 • pomogła 150 tysiącom dzieci i młodych osób, które zadzwoniły do Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111,
 • w ramach prowadzonych programów profilaktycznych udzieliła wsparcia ponad 3 tysiącom dzieci i ich opiekunom,
 • zapewniła kompleksowe wsparcie terapeutyczne i prawne 356 dzieciom, ofiarom przemocy.

Pomóż nam zapobiegać przemocy wobec dzieci.


Jak przekazać nam 1% podatku?

Wpisz KRS 000 00 48 342 w formularzu PIT 

Wystarczy, że składanym zeznaniu podatkowym za rok ubiegły w rubryce Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP) wpiszesz nasz KRS 000 00 48 342. Resztą zajmie się urząd skarbowy.

Rozlicz swój PIT w naszym stowarzyszeniu

Jeśli skorzystasz z naszej usługi bezpłatnego rozliczenia swojego PIT’u to profesjonalnie wypełnimy Twoje roczne zeznanie podatkowe i rubrykę tę zostanie wypełniona automatycznie naszym numerem KRS. Korzystając z tej usługi możemy również wysłać PIT do urzędu skarbowego drogą elektroniczną.


1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom

1. Sprawdź, czy możesz przekazać 1% podatku organizacjom

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:

 • podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • podatnicy prowadzący działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS. Podatnicy, którzy zdecydowali się na rozliczenie podatku przez pracodawcę nie mają możliwości przekazania 1%.

2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

2. Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-28, PIT-38)

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP”) wpisujemy numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chcemy przekazać 1% należnego podatku (art. 45c ust.3 ustawy o pdof). Numer ten znajdziemy na liście publikowanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także w bazie ngo.pl.

Uwaga! Jeżeli błędnie wpiszemy numer KRS organizacji do formularza PIT, wówczas Urząd Skarbowy zwróci się do nas z prośbą o poprawienie tego błędu. Może to uczynić korespondencyjnie lub poprzez telefon albo e-mail (o ile podamy odpowiednie dane kontaktowe w zeznaniu).

Oprócz numeru KRS wybranej organizacji, w rubrykach PIT-u wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art. 45c ust. 1 ustawy o pdof).

Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu (ma różne rodzaje przychodów, np. z pracy i dochody z papierów wartościowych) – w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.

Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które w jego ocenie mogą mieć wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka „Informacje uzupełniające” (poz. 127, 129 – PIT-28, poz. 303, 305 – PIT-36, poz. 106, 108 – PIT-36L, poz. 124, 126 – PIT-37, poz. 59, 61 – PIT-38). Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot.

Podatnik ma prawo wyrazić zgodę na podanie swych danych osobowych (imienia, nazwiska oraz adresu) organizacji pożytku publicznego (art. 45c ust. 5 ustawy o pdof). Informacje te przekazuje OPP urząd skarbowy. Zgodę podatnik wyraża w formularzu PIT, zakreślając odpowiednią rubrykę (poz. 128 – PIT-28, poz. 304 – PIT-36, poz. 107 – PIT-36L, poz. 125 – PIT-37, poz. 60 – PIT-38).

3. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek

3. Złóż zeznanie podatkowe i zapłać podatek

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek. Najlepiej, gdy uczyni to do końca okresu rozliczeniowego (czyli do 31 stycznia – dla ryczałtowców oraz do 30 kwietnia – dla pozostałych podatników). Jeśli jednak nie uda się zachować tego terminu, może zapłacić podatek później (z odsetkami): ma na to dwa miesiące od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego (art. 45c ust. 2 ustawy o pdof).

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe.

Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.

1% można przekazać w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu jednego miesiąca od upływu terminu składania zeznań podatkowych (art. 45 c ustawy o pdof). Termin składania zeznań podatkowych mija 31 stycznia (dla ryczałtowców) oraz 30 kwietnia (dla pozostałych podatników).

Jeśli podatnik błędnie zawyżył swój podatek (i tym samym zadeklarował „za duży” 1% dla wybranej organizacji pożytku publicznego), a przy korekcie zeznania okazało się, że podatek należny jest mniejszy i urząd skarbowy powinien podatnikowi zwrócić nadpłacone pieniądze – wówczas (jeśli pieniądze zostały już przekazane organizacji) urząd skarbowy „weźmie” różnicę między poprawnie obliczoną kwotą i tą zawyżoną z sumy, którą ma zwrócić podatnikowi (art. 77 c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm).

Wykaz organizacji pożytku publicznego którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2011 r. dostępny jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4398

Jak przekazać 1% podatku

Jak przekazać 1% podatku

Deklaracja podatkowa zawiera dwa pola, które są niezbędne by przekazać 1% rocznego podatku. W pola te wpisać należy:

 • numer KRS organizacji
 • przekazywaną kwotę, która nie może przekroczyć 1%

Bardzo istotne jest właściwe podanie danych organizacji. Błąd, szczególnie w numerze KRS organizacji, spowoduje, że pieniądze nie będę przekazane na rzecz organizacji (korekta tych danych może okazać się niemożliwa).

Podatnik, za którego deklarację wypełnia i składa pracodawca lub organ rentowy, nie rozliczy 1% podatku. Ma on taką możliwość, jeśli przesłaną mu przez pracodawcę deklarację potraktuje wyłącznie jako informację o zaliczkach za dany rok i sam złoży zeznanie podatkowe jeszcze raz we wskazanym terminie. Wówczas ma on możliwość przekazać kwotę 1% na rzecz wybranej organizacji. Terminu wyznaczonego do złożenia deklaracji nie może jednak naruszyć – przekazanie jej po terminie nie pozwala przekazać 1% podatku na OPP.

W deklaracji rocznej podatnik może również zaznaczyć, że chce przekazać swoje dane obdarowanej organizacji. Wówczas zaznacza pole, poprzez które upoważnia organy skarbowe do przekazania informacji o darczyńcy (czyli własne dane osobowe) oddającym 1%. Jeśli podatnik wyrazi zgodę na przekazanie tych informacji, do organizacji pożytku publicznego trafią:

 • dane identyfikacyjne (imię, nazwisko i adres), w tym obojga małżonków, którzy na wniosek podlegają łącznemu opodatkowaniu, oraz
 • wysokość kwoty, przekazanej na rzecz tej organizacji,
 • przeznaczenie kwoty, przez organizację pożytku publicznego (cel szczegółowy).

Są to dane, które mogą posłużyć organizacji celem podziękowania podatnikowi za przekazanie kwoty. Jeżeli podatnik nie będzie chciał ujawnić swoich danych (pozostać anonimowy), nie musi danych przekazywać i wyrażać zgody. Mimo to może on oczywiście przekazać 1% podatku.

Kto ma prawo odliczyć 1 procent podatku?

Kto ma prawo odliczyć 1 procent podatku?

Odliczenie, które kieruje część zapłaconego przez nas podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, dotyczy wszystkich dochodów opodatkowanych.

Z takiego przekazania części podatku skorzystać mogą więc podatnicy, opodatkowani:

 • na zasadach ogólnych, czyli na podstawie skali podatkowej (niezależnie od źródła, np. umowy o pracę, zlecenia, praw autorskich, zbycia akcji),
 • podatkiem liniowym 19 procent – od działalności gospodarczej,
 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
 • podatnicy rozliczający przychody ryczałtowe wskazane w ustawie o PIT – zbycie nieruchomości, kapitały pieniężne, prawa majątkowe
 • Przekazanie jednego procentu podatku nie jest w zasadzie ulgą podatkową. Podatnik nie zmniejszy w ten sposób swojej daniny dla fiskusa, może jedynie w pewnym stopniu zadecydować o jej przeznaczeniu.

Żeby skorzystać z ulgi należy terminowo złożyć deklarację roczną – w przypadku PIT – 36, PIT 36L i PIT – 37, PIT – 38 – do 30 kwietnia 2016 roku. Natomiast dla opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – składających PIT – 28 w terminie do 31 stycznia 2016.

Sprawdź numer KRS w bazie organizacji pożytku publicznego!

Sprawdź numer KRS w bazie organizacji pożytku publicznego!

Wykaz organizacji pożytku publicznego którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2011 r. dostępny jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS: http://www.pozytek.gov.pl/Aktualnosci,454.html#4398

Pobierz deklarację PIT

Pobierz deklarację PIT

Pobierz bezpłatną broszurę

Pobierz bezpłatną broszurę

Pobierz broszurę informacyjną Ministerstwa Finansów „1% podatku dla organizacji pożytku publicznego”

Leave a comment

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • OCDN
 • MOK Głogów
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • TutajGLOGOW.pl
 • EEA Grants
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • Fundacja FLIS
 • AKnet
 • Powiat Glogowski
 • Kino Jubilat Głogów
 • Council of Europe
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • Pol-Miedź Trans
 • Program Młodzież w działaniu
 • Radio Elka
 • KGHM Ecoren
 • Plus
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • PCK
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Res Humanae
 • Amnesty International
 • Miedziak.info.pl
 • Sita Głogów
 • ZGM Głogów
 • Cukiernia Meryk
 • GSB Kukla
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • MOPU Głogów
 • Foto Art B
 • Policja Głogów
 • SM Nadodrze
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Fundacja Polska Miedź
 • Arra Głogów
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Gmina Miejska Głogów
 • Program Młodzież
 • Górski Sport
 • StudioZ2.com
 • Fundacja Batorego
 • Mercus

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org