Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

NewGENDERATION

Rozpoczynamy realizację nowego projektu dla dzieci i młodych ludzi, który ma na celu profilaktykę przemocy związanej z płcią oraz przeciwdziałanie jej. Zaplanowaliśmy wiele szkoleń, spotkań i działań w szkołach. Projekt realizujemy wspólnie z Cazalla Intercultural z Hiszpanii i Pro European Network z Bułgarii.

Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach Programu Prawa, Równość i Obywatelstwo (2014-2020)

Więcej informacji wkrótce!

Szansa Głogów Projekt SZANSA naPrawa Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę The Velux Foundations.jpg

Rozpoczynamy realizację projektu „Szansa naPrawa”

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA w Głogowie jest organizacją realizującą działania na rzecz ochrony dzieci i kolejny raz na terenie powiatu głogowskiego i polkowickiego realizuje program zapobiegania przemocy wobec małych dzieci „Bezpieczne Dzieciństwo”.

Projekt „Szansa naPrawa” ma na celu zapobieganie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację na temat praw dziecka i praw człowieka. Dziecko znające swoje prawa ma świadomość czym one są i do czego są potrzebne. Dziecko, które wie, że ma prawo do ochrony przed przemocą i wie, że nikt nie ma prawa go krzywdzić, potrafi poszukać pomocy u dorosłych, potrafi powiedzieć „nie” w sytuacjach krzywdzenia, ale też ich unikać.

Celem projektu jest przeciwdziałanie przemocy wobec małych dzieci poprzez edukację o prawach dziecka przy zaangażowaniu środowiska rodzinnego i personelu przedszkolnego oraz uwrażliwienie dorosłych na prawa dziecka w kontekście ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

W ramach projektu na terenie przedszkoli wiejskich zostaną zorganizowane szkolenia dla nauczycieli z zakresu edukacji o prawach dziecka, spotkania edukacyjne dla rodziców dzieci oraz zajęcia w grupach 5-6 latków poprowadzone przez edukatorów młodzieżowych.

Planowane działania będą prowadzone w przedszkolach wiejskich na terenie powiatu polkowickiego i głogowskiego w okresie od 01.11.2016 do 15.02.2017 roku.

Projekt współfinansowany ze środków The Velux Foundations w ramach programu grantowego Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.


Fundacja Dzieci Niczyje powstała 25 lat temu. Założyła ją Alina Margolis-Edelman, która realizowała w Polsce misję francuskiej organizacji Lekarze Świata (Médecins du Monde). W roku 2016 Fundacja Dzieci Niczyje zmieniła nazwę na Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Organizacja od 25 lat działa na rzecz dzieci, ich rodziców i opiekunów oraz profesjonalistów pracujących z dziećmi. Nowa nazwa i tożsamość wizualna fundacji są konsekwencją rozwoju organizacji, która od momentu założenia, znacznie rozszerzyła zakres działań. Sercem misji fundacji pozostaje działanie na rzecz dzieci doświadczających przemocy.

Bez hejtu! Zapraszamy na szkolenia dla młodzieży

dkpmnW październiku 2014 roku Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA rozpoczęło realizację projektu pt. Dolnośląska Kampania przeciwko mowie nienawiści. W ramach tegoż projektu organizujemy cykl szkoleń dla młodzieży w wieku 15 -24 lata. Podczas szkoleń nauczymy się, jak rozpoznawać hejt w sieci i jak jemu przeciwdziałać. Wspólnie przeprowadzimy kampanie dla młodzieży w sieci i poza nią.

Pierwsze szkolenie odbędzie się w Głogowie w dniach 12 – 14 grudnia 2014. Zgłoszenia przyjmujemy do 7 grudnia na TEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Więcej informacji o projekcie znajduje się w tym pliku:  MNIEJSZA AKADEMIA PRZECIWKO MOWIE NIENAWIŚCI

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG

baner

 

 

SZANSA Głogów Senior z SZANSĄ konkurs filmowy Seniro Medialny

Konkurs filmowy „Senior Medialny”

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie filmowym „Senior MEDIALNY”, który jest jednym z działań projektu Senior z SZANSĄ, realizowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 (ASOS).

Uczestnikiem konkursu może być osoba indywidualna lub ekipa filmowa (do 4 osób). Można zgłosić tylko jedną pracę (wcześniej niepublikowaną i nie zgłaszaną do innych konkursów).

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zawierający

  • pracę konkursową (scenariusz filmu),
  • portfolio z dotychczasowej działalności medialnej
  • informację o zasobach sprzętowych, z których będzie się korzystać przy pracy nad realizacją filmu

Zwycięski uczestnik lub ekipa otrzyma 3.500,00 zł brutto na realizację filmu według konkursowego scenariusza. Czas trwania filmu to od pięciu do maksymalnie piętnastu minut. Tematyka powinna dotyczyć integracji międzypokoleniowej i promować aktywność społeczną zarówno seniorów jak i młodzieży. Realizacja tematu zapewnić powinna pozytywny wizerunek osób starszych  poprzez wyjście poza stereotypowy ich obraz jako mało aktywnej grupy społecznej.

Konkurs będzie odbywał się w następujących etapach:

  1. przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych – 06.09-27.09
  2. zapoznanie się z nadesłanymi zgłoszeniami oraz ogłoszenie zwycięzcy – 27.09-03.10
  3. realizacja skierowanego do produkcji filmu – 03.10-06.11

Regulamin konkursu (w tym m.in. wymogi sprzętowe czy prawa autorskie) dostępny jest w siedzibie Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA przy ul. Perseusza lub do pobrania poniżej razem z formularzem zgłoszeniowym.

REGULAMIN Konkursu filmowego „Senior MEDIALNY”

Serdecznie informujemy, że spośród nadesłanych zgłoszeń (ilość: 1) do stworzenia krótkiej formy filmowej, wybrany został wykonawca: „Mała Akademia Edukacja i Sztuka Łukasz Zygiel”.

NO HATE szkolenie w Głogowie

W dniach 12-13.01.2015r. w Głogowie  odbyło się pierwsze z trzech szkoleń  na temat przeciwdziałania nienawiści w Internecie. W październiku 2014 roku Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA rozpoczęło realizację projektu pt. Dolnośląska Kampania przeciwko mowie nienawiści. W ramach tegoż projektu organizujemy cykl szkoleń dla młodzieży w wieku 15 -24 lata. Podczas szkoleń nauczymy się, jak rozpoznawać hejt w sieci i jak jemu przeciwdziałać. Wspólnie przeprowadzimy kampanie dla młodzieży w sieci i poza nią.

Oficjalna strona projektowa: dolnyslask.beznienawisci.pl

 

dkpmn

PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OBYWATELE DLA DEMOKRACJI, FINANSOWANEGO Z FUNDUSZY EOG

baner

Konkurs dla młodzieży „Operacja dehejtyzacja”

serceFundacja Dzieci NiczyichNasza organizacja partnerska, Fundacja Dzieci Niczyje z Warszawy, organizuje konkurs „Operacja Dehejtyzacja”, którego celem jest wyłonienie najlepszej inicjatywy przeciwstawiającej się hejterstwu w sieci. Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach: dla uczniów gimnazjów oraz dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Działania mogą być prowadzone w różnorodnej formie m.in. blogi, vlogi, filmy, animacje, fanpage itp. Nie jest to katalog zamknięty. Każda inicjatywa musi być realizowana za pośrednictwem internetu.
Działania można prowadzić samodzielnie lub w zespołach (do 3 osób).
Zachęcamy do zgłaszania się do 31 stycznia 2015.

Więcej informacji na stronie Fundacji. http://www.numanuma.pl/konkurs.html

Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
Numer REGON 390684967
Numer NIP 693-18-54-339

Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
Fax: +48 76 832 18 04

E-mail: szansa@szansa.glogow.org
WWW: www.szansa.glogow.org