Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Wzmacnianie 3 Sektora

Jaka jest rola i miejsce organizacji pozarządowych w społeczności lokalnej Miasta Głogowa? Odpowiedź: na pewno lepsza niż 15 lat wstecz, kiedy powstało Stowarzyszenie SZANSA i zaczynaliśmy naszą pracę w III sektorze. Nieliczne organizacje pozarządowe w Głogowie nie były wtedy zbyt widoczne w środowisku lokalnym i nie były postrzegane jako wiarygodny partner w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Kilka lat temu SZANSA zdając sobie wagę z roli aktywności obywatelskiej rozpoczęła działania na rzecz wzmocnienia lokalnego sektora pozarządowego. Zainicjowaliśmy powstanie Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych, a potem Głogowskiego Partnerstwa Organizacji Pozarządowych RONDO, które regularnie pracuje nad tworzeniem nowych przestrzeni dla organizacji pozarządowych.

I tak to się zaczęło i trwa… Nasi specjaliści i doradcy uczą teraz jak założyć stowarzyszenie czy fundację, jak napisać projekt, jak poradzić sobie z obsługą księgową i sprawdzą czy wszystko funkcjonuje zgodnie z prawem.

Mamy nawet inkubator NGO – udostępniamy to miejsce nowym organizacjom, gwarantując wyposażenie w odpowiedni sprzęt i pomoc merytoryczną.

Docieramy ze swoją ofertą do organizacji wiejskich, pomagamy w rozwoju nowym, małym organizacjom. Udaje się zorganizować targi organizacji pozarządowych. Trwają przygotowania do kolejnych wspólnych działań.


Stowarzyszenie SZANSA jest doskonałym przykładem, w jaki sposób może się rozwijać organizacja pozarządowa.

Posiadając ogromne doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, działaniami partnerskimi w tym obszarze, SZANSA podjęła się podzieleniem swoimi doświadczeniami, ale w szerszej perspektywie – inicjowania budowania koalicji głogowskich organizacji pozarządowych, wspierania innych organizacji oraz budowania partnerstw międzysektorowych w subregionie legnickim.

Wiemy, jak niełatwe jest współdziałanie z innymi organizacjami i instytucjami publicznymi, dlatego nie skrywamy podziwu dla podejmowanych inicjatyw SZANSY pełnych otwartości na współpracę, nowe pomysły.

Z przyjemnością współpracujemy i uczestniczymy w działaniach Stowarzyszenia SZANSA i jego nowej inicjatywy – Fundacji Lokalnych Inicjatyw Społecznych.

Waldemar Weihs
Fundacja „Merkury”, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • Pol-Miedź Trans
 • Kino Jubilat Głogów
 • Fundacja Polska Miedź
 • MOPU Głogów
 • KGHM Ecoren
 • Fundacja FLIS
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Górski Sport
 • Council of Europe
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • SM Nadodrze
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • EEA Grants
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • MOK Głogów
 • Foto Art B
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Program Młodzież
 • Program Młodzież w działaniu
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • Gmina Miejska Głogów
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • Fundacja Batorego
 • Sita Głogów
 • Policja Głogów
 • Cukiernia Meryk
 • TutajGLOGOW.pl
 • Miedziak.info.pl
 • StudioZ2.com
 • GSB Kukla
 • AKnet
 • ZGM Głogów
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Powiat Glogowski
 • Res Humanae
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Radio Elka
 • Plus
 • Mercus
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • PCK
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • Arra Głogów
 • OCDN
 • Amnesty International

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org