Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Przeciwdziałanie przemocy i krzywdzeniu dzieci

Dążymy do tego, aby nasza działalność była skuteczna.

Skuteczność oferowanej przez nas pomocy dla dzieci krzywdzonych rozumiemy przede wszystkim jako działanie zintegrowane, wielo-dyscyplinarne, poparte rzetelną diagnozą i odpowiadające potrzebom grupy odbiorczej. Osobom dotkniętym problemem przemocy, tym, którzy chcą im pomóc, tym, którzy chcą podnieść swoją wiedzę czy kompetencje z tego zakresu oferujemy:

 • pomoc psychologiczną, konsultację, terapię, działania interwencyjne
 • pomoc prawną
 • publikacje z zakresu przeciwdziałania przemocy i ochrony dziecka
 • szkolenia dla grup zawodowych, które w swojej pracy mogą mieć kontakt z osobami doznającymi przemocy

Uczestniczymy w pracach lokalnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy, gdzie zajmujemy się zagadnieniami ochrony dzieci. Współpracujemy z Sądem Rejonowym i Prokuraturą Rejonową w Głogowie w zakresie ochrony dziecka uczestniczącego w procedurach prawnych.

Występujemy w charakterze kuratora procesowego reprezentując dziecko ofiarę przestępstwa w postępowaniu karnym.

Aby podnieść świadomość społeczną odnośnie problemu krzywdzenia dzieci i ochrony ich praw, organizujemy lokalne kampanie społeczne.

W realizacji tych działań współpracujemy ściśle z władzami samorządowymi, opieką społeczną, wymiarem sprawiedliwości, placówkami oświatowymi i organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu świadczona pomoc ma charakter wielo-dyscyplinarny i stanowi uzupełnienie istniejącej lokalnie pomocy.

Stowarzyszenie SZANSA jest ważnym partnerem Fundacji Dzieci Niczyje. Misję ochrony dzieci przed przemocą możemy realizować właśnie dzięki takiej współpracy. Wspólnie identyfikujemy obszary zagrożeń dzieci, planujemy strategie przeciwdziałania im, podnosimy nasze kompetencje. Profesjonalizm specjalistów ze Stowarzyszenia SZANSA sprawia, że ta organizacja pozarządowa jest ważnym, inspirującym inne służby elementem lokalnego systemu pomocy dzieciom. Z uznaniem towarzyszymy rozwojowi Stowarzyszenia, a wszechstronność jego działań i zaangażowanie ludzi SZANSY budzi nasz podziw. Jesteśmy dumni z tego partnerstwa!

Monika Sajkowska
Prezeska Fundacji Dzieci Niczyje

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • Program Młodzież
 • Fundacja Polska Miedź
 • ZGM Głogów
 • Sita Głogów
 • PCK
 • Górski Sport
 • Gmina Miejska Głogów
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • OCDN
 • Arra Głogów
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • StudioZ2.com
 • Res Humanae
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • EEA Grants
 • Plus
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Foto Art B
 • Radio Elka
 • KGHM Ecoren
 • Mercus
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • GSB Kukla
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • AKnet
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • MOK Głogów
 • SM Nadodrze
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Council of Europe
 • Program Młodzież w działaniu
 • Amnesty International
 • Fundacja Batorego
 • Pol-Miedź Trans
 • TutajGLOGOW.pl
 • MOPU Głogów
 • Policja Głogów
 • Kino Jubilat Głogów
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • Cukiernia Meryk
 • Powiat Glogowski
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • Miedziak.info.pl
 • Fundacja FLIS

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org