Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Edukacja o prawach człowieka

Wiele osób, na samo pojęcie „prawa człowieka” reaguje z przerażeniem i bezradnością. Wielu uznaje, że to zagadnienie prawne, tylko dla specjalistów z tego zakresu.

W naszym Stowarzyszeniu uważamy, że praw człowieka nie można chronić tylko poprzez działania prawne, ponieważ prawa człowieka to nie tylko paragrafy, kodeksy czy konwencje. Prawa człowieka regulują wszelkie stosunki międzyludzkie, tworzą ramy zachowań, sposobu odnoszenia się do innego człowieka i traktowania każdej osoby z należnym jej szacunkiem.

Przemoc, której przeciwdziałaniem się zajmujemy, jest zawsze łamaniem praw człowieka osoby, która jej doświadcza.

Respektowanie praw człowieka to także zwiększenie świadomości z tego zakresu: kampanie społeczne, projekty edukacyjne w szkołach, szkolenia da edukatorów, współpraca z innymi organizacjami zajmującymi się podobną tematyką.

Staramy się, aby osoby uczestniczące w naszych działaniach edukacyjnych zdobyły nie tylko wiedzę, ale także umiejętności oraz wykształciły postawy szacunku, tolerancji, akceptacji i zrozumienia.

Działania te adresujemy nie tylko do dzieci czy młodych ludzi, ale również do wszystkich osób, które mają z nimi kontakt w swojej pracy i w domu.

Edukacja o prawach człowieka nie musi być realizowana w nudny sposób: o prawach człowieka można uczyć się
poprzez zabawę i doświadczenie – właśnie takie podejście do edukacji o prawach człowieka promujemy i stosujemy
w naszym Stowarzyszeniu. Wykorzystujemy do tego podręczniki Rady Europy: „Kompas – edukacja o prawach człowieka z młodzieżą” oraz „Kompasik – edukacja o prawach człowieka w pracy z dziećmi.”


Uczyć się i żyć. Uczyć się życia i uczyć się życia z innymi ludźmi. W godności i poszanowaniu praw innych ludzi, włączając w to swoje własne prawa. To tak mało ale niestety dla wielu dzieci i młodych ludzi w Europie jest to ciągle
nieosiągalne.

Obietnica wynikająca z praw człowieka – godność dla wszystkich – oraz z edukacji o prawach człowieka – uczenie się jak szanować ludzką godność – jest prawdopodobnie jednym z największych osiągnięć ludzkości po horrorze II wojny światowej i rasistowskich i hegemonistycznych ideologii, które do niej doprowadziły.

To zawsze było najważniejszym zadaniem Rady Europy, zadaniem, które angażuje dzieci i młodzież w szkołach, a także tych którzy biorą udział w zajęciach edukacji pozaformalnej.

Edukacja o prawach człowieka, bowiem, nie powinna odbywać się tylko w szkołach, tak samo jak prawa człowieka, nie powinny być tylko domeną sądów i uniwersyteckich wydziałów prawa.

„Kompas, podręcznik na rzecz edukacji o prawach człowieka z młodymi ludźmi” został wydany przez Radę Europy po raz pierwszy w 2002 roku po to, aby wspierać wolontariuszy i organizacje w organizowaniu działań związanych z edukacją o prawach człowieka.

W tym zakresie, Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA było pionierem, wyznacznikiem kierunków działań i wzorcowym promotorem misji Rady Europy.

Zaangażowanie pracowników Stowarzyszenia włożone w publikację podręcznika „Kompas” w języku polskim, pomimo wielu przeciwności i groźby cenzury ze strony władz zmotywowało inne organizacje do rozpoczęcia działań na rzecz praw człowieka.

Włączenie edukacji o prawach człowieka w działania edukacyjne SZANSY może być przykładem dla innych. Pamiętajmy bowiem, że uczenie się o prawach człowieka i życie w zgodzie z prawami człowieka to nie luksus ale po prostu prawo każdego z nas.

SZANSA jest cały czas godnym zaufania partnerem Rady Europy, zawsze dzieli się swoimi innowacyjnymi pomysłami na działania, które potem realizuje, uparcie dążąc do tego, aby budować demokratyczne społeczeństwo obywatelskie oparte na takich wartościach, jak: równość płci, życie bez przemocy, aktywność obywatelska i uczestnictwo. To właśnie leży u podstaw tworzenia polityki młodzieżowej w Radzie Europy.

Chciałbym serdecznie podziękować wolontariuszom, pracownikom i Zarządowi Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA za ich odwagę i misję. Liczymy na wasze zaangażowanie i profesjonalizm w następnych latach. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin i powodzenia!

Rui Gomes
Dyrektor Wydziału ds. Szkoleń i Edukacji Departament ds. Młodzieży w Radzie Europy Strasbourg

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • Fundacja FLIS
 • StudioZ2.com
 • Mercus
 • Foto Art B
 • Pol-Miedź Trans
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • Gmina Miejska Głogów
 • Program Młodzież
 • MOK Głogów
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Cukiernia Meryk
 • Policja Głogów
 • Fundacja Polska Miedź
 • ZGM Głogów
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • KGHM Ecoren
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • Council of Europe
 • OCDN
 • MOPU Głogów
 • Plus
 • Radio Elka
 • Górski Sport
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • PCK
 • Arra Głogów
 • Res Humanae
 • GSB Kukla
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Miedziak.info.pl
 • SM Nadodrze
 • Program Młodzież w działaniu
 • Sita Głogów
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Powiat Glogowski
 • Fundacja Batorego
 • AKnet
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • TutajGLOGOW.pl
 • Kino Jubilat Głogów
 • EEA Grants
 • Amnesty International

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org