Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Działania na rzecz rozwoju ekonomii społecznej

Ekonomia społeczna to wyzwanie, przed jakim stanęło Stowarzyszenie SZANSA ponad 5 lat temu.

Osoby, które zgłaszają się do nas po pomoc postrzegamy nie jako osoby z problemami, ale jako osoby, które przy odpowiednim wsparciu mogą sobie poradzić w trudnej sytuacji, w jakiej się znalazły. Zwracamy uwagę nie tylko na to, kim są obecnie, ale kim mogą się stać w przyszłości.

Zdajemy sobie sprawę, że aby tak się stało, tym osobom potrzebna jest pomoc. Wskazywanie i stwarzanie możliwości działania dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i dawanie im przestrzeni do bycia przedsiębiorczym okazało się niezwykle użyteczne w pokonywaniu ich codziennych trudności życiowych.

Okazało się, że towarzyszenie osobom uznawanym dotąd za nieporadne i mało przedsiębiorcze pozwala im na zwiększenie ich potencjału i rozwinięcie swoich skrzydeł. Więzi społeczne, współpraca i zaufanie są fundamentem ekonomii społecznej.

W Głogowie i w Legnicy uruchomiliśmy ośrodek wsparcia ekonomii społecznej, gdzie zgłaszający się ludzie uczą się jak założyć spółdzielnię socjalną, korzystają ze szkoleń, pomocy prawnej, doradztwa specjalistycznego, biorą udział w organizowanych wizytach studyjnych. Uczymy przedsiębiorczości również organizacje pozarządowe.

Efektem tych działań jest rozwój aktywnych form pomocy, tworzenie spółdzielni socjalnych, rozwijanie działalności gospodarczej przez stowarzyszenia i fundacje, rozwijanie potencjału osób w zakresie współodpowiedzialności i działań społecznych.

Pierwsza spółdzielnia socjalna w regionie legnickim powstała podczas realizacji naszego projektu.

Ekonomia społeczna to wyzwanie dla wszystkich, którzy myślą i działają z pasją, wypełnioną szczególną wrażliwością w postrzeganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych. To wyzwanie dla ludzi i organizacji z inwencją i poczuciem misji. Ekonomia społeczna jest swoistą filozofią człowieka w działaniu, zorientowaną na wartości i kompetencje w zakresie udzielania pomocy i umiejętności korzystania z niej. Imponujące efekty działania Stowarzyszenia SZANSA, w myśl takiej filozofii człowieka, zawierają się w jego nazwie własnej. Dając szansę, koncentrując się na ludzkim potencjale, Stowarzyszenie tworzy i wypełnia treścią przestrzeń dla aktywności obywatelskiej, dla kształtowania kompetencji społecznych i zawodowych osób i grup społecznych będących w trudnej sytuacji życiowej. Z całą pewnością, działalność Stowarzyszenia SZANSA w systemie wsparcia ekonomii społecznej, w profesjonalny sposób, wydatnie wpływa na lokalny proces zmiany społecznej.

Krzysztof Więckiewicz
Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • MOK Głogów
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • OCDN
 • MOPU Głogów
 • ZGM Głogów
 • Fundacja Polska Miedź
 • Amnesty International
 • Program Młodzież
 • Gmina Miejska Głogów
 • SM Nadodrze
 • Foto Art B
 • Miedziak.info.pl
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • Sita Głogów
 • Fundacja FLIS
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • PCK
 • Policja Głogów
 • Council of Europe
 • StudioZ2.com
 • EEA Grants
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Cukiernia Meryk
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • Res Humanae
 • KGHM Ecoren
 • Plus
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • AKnet
 • Radio Elka
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Program Młodzież w działaniu
 • Pol-Miedź Trans
 • Górski Sport
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Batorego
 • Powiat Glogowski
 • TutajGLOGOW.pl
 • GSB Kukla
 • Arra Głogów
 • Kino Jubilat Głogów
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Mercus
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org