Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY

Pomaganie, edukowanie, kreowanie – to główne założenia misji SZANSY, które realizowane są z zachowaniem następujących zasad:

 1. Niezależności polegającej na nieuleganiu wpływom jakiejkolwiek partii, opcji politycznej, religijnej, finansowej lub innej. Metody pracy, formy działalności oraz misja i cele nie są narzucone przez żadną instytucję czy jednostkę, ale są wypracowywane w ramach pracy zespołowej realizatorów zadań.
 2. Przejrzystości – udostępnienie swojego programu, statutu, programu działań i zasad pracy, a także podawanie o publicznej wiadomości sprawozdań merytorycznych i finansowych z realizowanych działań.
 3. Tolerancji czyli poszanowaniu tak w ramach organizacji jak i poza nią każdej osoby, instytucji, organizacji, partnerów.
 4. Rzetelności i profesjonalizmu, które wiążą się z podejmowaniem działań na miarę posiadanych kompetencji, możliwości kadrowych, lokalowych i finansowych. Rzetelne wywiązywanie się z podjętych umów i zobowiązań stanowią jeden z istotnych aspektów zarządzania organizacją. Ocena i ewaluacja stanowią stały element działań programowych. Dbamy o rozwój i doskonalenie zawodowe realizatorów zadań, co przyczynia się do dążenia do osiągnięcia najwyższej jakości pracy.
 5. Współpracy i partnerstwa czyli budowania długofalowego współdziałania z instytucjami publicznymi, organizacjami, biznesem oraz obywatelami, którzy są zainteresowani wspólnym działaniem na rzecz rozwiązania danego problemu społecznego.

 • PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I KRZYWDZENIU DZIECI

  Dążymy do tego, aby nasza działalność była skuteczna.

  Dowiedz się więcej
 • DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU EKONOMII SPOŁECZNEJ

  Ekonomia społeczna to wyzwanie, przed jakim stanęło Stowarzyszenie SZANSA ponad 5 lat temu.

  Dowiedz się więcej
 • AKTYWNE UCZESTNICTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

  Główną zasadą jest, że praca DLA dzieci i młodzieży nie może odbywać się BEZ nich.

  Dowiedz się więcej
 • WZMACNIANIE 3 SEKTORA

  Zdając sobie wagę z roli aktywności obywatelskiej działamy na rzecz wzmocnienia lokalnego sektora pozarządowego.

  Dowiedz się więcej
 • WOLONTARIAT

  Czymże byłaby organizacja pozarządowa bez wolontariuszy i wolontariuszek, grupy zapaleńców, a czasami szaleńców, którzy pomagają nam w codziennych działaniach? Pewnie niewiele udałoby nam się zrealizować, a przynajmniej zdecydowanie mniej niż dotychczas udało się nam zrobić.

  Dowiedz się więcej
 • EDUKACJA O PRAWACH CZŁOWIEKA

  Wiele osób, na samo pojęcie „prawa człowieka” reaguje z przerażeniem i bezradnością. Wielu uznaje, że to zagadnienie prawne, tylko dla specjalistów z tego zakresu.

  Dowiedz się więcej
 • DZIAŁALNOŚĆ ARTYSTYCZNA CZYLI POSTAW NA WRAŻLIWOŚĆ

  Największe szanse rozwoju ma wrażliwość estetyczna w okresie dziecięcym i młodzieńczym. Należy więc stwarzać takie warunki młodym ludziom, aby ją rozwijać.

  Dowiedz się więcej
 • AKTYWNE UCZESTNICTWO W KOALICJACH KRAJOWYCH I EUROPEJSKICH

  Jesteśmy aktywnym członkiem zrzeszeń i koalicji.

  Dowiedz się więcej

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • EEA Grants
 • OCDN
 • Górski Sport
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Miedziak.info.pl
 • Fundacja FLIS
 • Radio Elka
 • Mercus
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Fundacja Polska Miedź
 • Gmina Miejska Głogów
 • Program Młodzież w działaniu
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • GSB Kukla
 • Foto Art B
 • Plus
 • ZGM Głogów
 • TutajGLOGOW.pl
 • Res Humanae
 • StudioZ2.com
 • Amnesty International
 • Fundacja Batorego
 • Policja Głogów
 • Arra Głogów
 • Cukiernia Meryk
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • PCK
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • Sita Głogów
 • AKnet
 • Kino Jubilat Głogów
 • Pol-Miedź Trans
 • Council of Europe
 • KGHM Ecoren
 • SM Nadodrze
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • Program Młodzież
 • MOPU Głogów
 • MOK Głogów
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • Powiat Glogowski

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org