Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku KRS 000 00 48 342

Akty prawne

Akty Prawne

Poniżej zamieszczamy polskie i międzynarodowe regulacje prawne związane z problematyką dziecka krzywdzonego, uporządkowane według kilku działów tematycznych.

Część aktów prawnych jest dostępna w całości, natomiast z części – jako że regulują także inną materię, niezwiązaną z tematem dziecka krzywdzonego – wybraliśmy jedynie przepisy bezpośrednio związane z interesującą nas kwestią. Zachęcamy do przejrzenia „słownika” (punkt 17), w którym wyjaśniamy, jakie znaczenie mają poszczególne akty prawne (np. konwencja, decyzja ramowa, karta praw ofiary itp.).

 1. Przemoc w rodzinie
 2. Kary cielesne, tortury i nieludzkie traktowanie
 3. Wykorzystywanie seksualne
 4. Pornografia (w tym pornografia dziecięca)
 5. Komercyjne wykorzystywanie i handel dziećmi
 6. Zagrożenia w Internecie
 7. Przemoc w szkole
 8. Dziecko w procedurach karnych
 9. Nieletni sprawcy
 10. Zaniedbywanie dzieci
 11. Dzieci bez opieki (władza rodzicielska, opieka, rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze)
 12. Dzieci bez opieki (organizacja systemu pomocy dla dzieci pozbawionych opieki)
 13. Dzieci a ubóstwo (pomoc społeczna i świadczenia dla uczniów)
 14. Dzieci niepełnosprawne
 15. Dzieci – cudzoziemcy i uchodźcy
 16. Praca dzieci
 17. Słownik

Nasi partnerzy - bez nich nasza praca byłby o wiele trudniejsza:

 • Kino Jubilat Głogów
 • SM Nadodrze
 • Program Młodzież
 • EEA Grants
 • TutajGLOGOW.pl
 • Council of Europe
 • Amnesty International
 • Fundacja Polska Miedź
 • Fundacja Batorego
 • MalaAkademia.glogow.pl
 • Fundacja Dzieci Niczyje
 • Powiat Glogowski
 • Cukiernia Meryk
 • Miedziak.info.pl
 • MOPU Głogów
 • GSB Kukla
 • Sita Głogów
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Gmina Miejska Głogów
 • Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
 • Arra Głogów
 • Program Młodzież w działaniu
 • Fundacja FLIS
 • Foto Art B
 • Radio Elka
 • Stowarzyszenie Dom w Głogowie
 • Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 • Mercus
 • Policja Głogów
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO
 • Dolnośląski Ośrodek Pomocy Społecznej
 • KGHM Ecoren
 • Górski Sport
 • ZGM Głogów
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę
 • AKnet
 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki
 • MOK Głogów
 • Plus
 • OCDN
 • Res Humanae
 • Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
 • Pol-Miedź Trans
 • StudioZ2.com
 • Stowarzyszenie Spoko Dzieciak
 • PCK

  Logo Stowarzyszenia dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

  Od 1999 pomagamy dzieciom i młodzieży
  Pomóż nam pomagać – przekaż nam 1% swojego podatku

  Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA jest organizacją pozarządową posiadającą status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowaną w roku 1999.

  Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym KRS 0000048342
  Numer REGON 390684967
  Numer NIP 693-18-54-339

  Numer konta: Bank BGŻ BNP Paribas
  14 1600 1462 0008 0303 3206 3001

  Adres: ul. Perseusza 13, 67-200 Głogów, Dolnośląskie, Polska

  Telefon: +48 76 832 18 04 / +48 76 727 60 70
  Fax: +48 76 832 18 04

  E-mail: szansa@szansa.glogow.org
  WWW: www.szansa.glogow.org